Your browser does not support JavaScript!

家長會成員

107學年度學生家長會委員

會長:焦慧娟

副會長:高中部-陳正玲        國中部-楊貴榮

常務委員:

  國七:李致豪 

  國八:楊貴榮 蔡淑櫻  

  國九:程惠瑛

  高一:焦慧娟 陳正玲 陳佩君

  高二:張婕妤 

  高三:陳英嬌

年級委員;

七年級:李致豪、簡琨諺

八年級:楊貴榮、蔡淑櫻

九年級:程惠瑛、高雲霞

高一  :陳正玲、葉淑芬、焦慧娟、陳麥鑫、陳佩君、黃詩揚           

高二  :邱康萍、張婕妤、陳美君、丁亞玉、楊子儀、廖書平             

高三  :田家芳、陳英嬌、劉伊容、李靜育、洪志玉、李國政

 

 

序號 標題 日期